Jäsenmaksut

Jäsenmaksu koostuu Suomen Partiolaisten ja partiopiirin jäsenmaksusta sekä lippukuntakohtaisesta jäsenmaksusta. Jäsenmaksu kokonaisuudessaan on:

  • 7-vuotiaita ja sitä vanhempia koskevat normaalit partion I-luokan jäsenmaksut 79,50€

  • Samassa perheessä toisen ja sitä seuraavien 7-v täyttäneiden II-luokan jäsenmaksu on 61,50€

  • 4-6-vuotiaat maksavat III-luokan jäsenmaksun 23,50€

Nämä jäsenmaksut koskevat kaikkia säännöllisessä toiminnassa mikana olevia jäseniä; lapsia ja aikuisia, myös johtajia sekä perhepartiossa toimintaan osallistuvaa huoltajaa.

  • 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Heillä on partiovakuutus voimassa vanhemman ollessa partion jäsen ja maksanut jäsenmaksun. Heillä ei ole muut jäsenetuudet voimassa.

  • Lisätietoa perhepartion jäsenyydestä: Suomen partiolaisten sivuilta

  • Jäsenmaksuun voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein. Anomuksen käsittelee partiopiiri Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry luottamuksellisesti. Kalahaukat ovat valtuuttaneet PäPan huolehtimaan jäsenmaksulaskutuksestaan ja käsitelemään jäsenmaksuvapautusasiat puolestaan. Tieto vapautuksista ei näy lippukunnalle. Ohjeet hakemukseen: PäPan sivuilla

Jäsenmaksuun sisältyy partiovakuutus. Jäsenelle se on toissijainen, jos hänellä on henkilökohtainen vakuutus. Tilaisuuden johtajan kannalta partiovakuutus on kuitenkin tärkeä hänen vastuunsa kannalta. Hän ei voi pysyä selvillä, kenellä on oma vakuutus voimassa, jolloin toiminta on turvallisempaa, koska nyt riittää vain, että olemme kaikki jäseniä.

Jäseneduista