Toimintaryhmät

Partiotoiminta jakautuu eri ikäkausiin ja niissä toimiviin ryhmiin. Kiinnostaisiko liittää oma lapsesi johonkin näistä ryhmistä? Ota yhteys lippukunnanjohtajaan ja katsotaan yhdessä mihin ryhmään juuri sinun lapsesi sopii parhaiten. Vai haluatko itsekin mukaan?

Liity mukaan!

Perhepartio

Lippukunnassamme kokoontuu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattu perhepartio.

Sen tarkoituksena on partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perhepartiotoiminta mahdollistaa vanhemmille mukavan yhteisen harrastuksen lapsen kanssa ja mahdollisuuden tavata muita vanhempia säännöllisesti.

Jokaisella alle kouluikäisellä on toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä, jonka vastuulla ja valvonnassa osallistuminen tapahtuu.

Perhepartion antaa mahdollisuuden entisille partiolaisille palata takaisin partiotoimintaan jo ennen kuin omat lapset aloittavat partiopolkunsa sudenpentuina seitsemän vuoden iässä.

Perhepartion tapahtumat julkaistaan Kalahaukkojen Facebook-sivujen tapahtumissa.

Lisätietoa liittymisestä ja ilmoittautumiset tapahtumiin: KaHaperhepartio@gmail.com .

Tietoa perhepartiosta löytyy myös Suomen Partiolaisten sivuilta.

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Sudenpentulaumamme on täynnä, mutta kannattaa silti laittaa hakemus, niin otamme yhteyttä, kun paikkoja vapautuu. Lisää ryhmiä perustamme, jos saamme aikuisia johtajia - kiinnostaako sinua?

Seikkailijat


Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on n. 10 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Seikkailijajoukkueita lippukunnassamme kokoontuu kaksi.

UGS blogi


Tarpojat

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Lippukunnassamme toimii yksi tarpojavartio.

Tarpojien HOPE-vierailu

Ugasiilien matkanvarrelta

Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat n. kuukausittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Samoajille on tarjolla ensisijaisesti tarpoja-vartion johtamista tai seikkailijoiden johtamista sekä alueen ja piirin koulutusta ja tapahtumia.

Samajavartioita meillä on kolme.

Vaeltajat

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajaporukkamme on vielä kovin pieni ja tekeminen painottuu seikkailijajoukkueiden johtamiseen ja muuhun ohjelman järjestämiseen.

VAPEPA - Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 52 järjestön muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa.

Lippukunnallamme on oma aktiivinen hälytysryhmä, joka osallistuu erilaisiin viranomaisten pyynnöstä tapahtuviin pelastustehtäviin, huolehtii vapaaehtoisten kouluttautumisesta, varusteiden kunnosta ja järjestää erilaisia harjoituksia. Koulutuksiin voi osallistua 15 vuotta täyttäneet, ja mukaan pelastustehtäviin pääsee yli 18 vuotiaat. Paikalliseen hälytysryhmäämme liittyvän vapaaehtoisen on oltava partiolippukuntamme jäsen.

Lisätiedot Pohjois-Espoon Kalahaukat ry:n VAPEPA hälytysryhmään liittymisestä

Hälytysryhmänjohtaja: Jens Holm

Vapepan toiminnasta tehtyjä videoita:

Kuusi faktaa Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta -piirrosvideo

Vapepan maastoetsijät -video

Lisätietoa VAPEPA toiminnasta yleisesti: https://vapepa.fi/